Τηλέφωνο/Phone: 

Από Ελλάδα - 001-202-6705334 (kefi)

 

Email: 

studio@sfinakiafm.com 

 

Address/Διεύθυνση: 

Sfinakia FM P.O. BOX 188 

Fairfax Station, VA. 22039

USA